© 2023 by GOOD TO EAT. Proudly created with Wix.com

อาหารเพิ่มเกล็ดเลือด : เพิ่มเกล็ดเลือดได้ง่ายๆไม่ต้องพึ่งยา

อาการเกล็ดเลือดต่ำ หรือศัพท์ทางการแพทย์ที่เรียกว่า “ Thrombocytopenia” คือ อาการผิดปกติทางร่างกายซึ่งส่งผลให้เลือดในร่างกายมีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ

เกล็ดเลือด คือ เซลล์เลือดที่มีขนาดเล็กที่สุด สามารถรวมตัวกั...

Please reload

Featured Posts

อาหารหลังคลอด - เลือกทานอย่างไรให้คุณแม่ฟื้นตัวเร็ว และบำรุงน้ำนมแม่

June 12, 2018

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive