top of page

อาหารบำรุงสมอง ความจำ : ไก่ดำ ตุ๋นเครื่องยาจีน

อาหารบำรุงสมอง ความจำ : ไก่ดำ ตุ๋นเครื่องยาจีน

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยอาการร้ายแรงที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย คือ อาการอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงผลชัดเจน และยากต่อการตรวจพบจนกว่าจะแสดงอาการให้เห็นชัด ทั้งนี้สาเหตุหลักของการเกิดอัลไซเมอร์ คือ โปรตีน เบตาอะมีลอยด์ ที่จะไปทำลายเซลล์ประสาท และเซลล์สมองที่เกี่ยวกับความจำ และการเรียนรู้ ซึ่งโปรตีน เบตาอะมีลอยด์ เกิดขึ้นเองตามกระบวนการภายในสมอง จะจับตัวกับเป็นกลุ่มเรียกว่า “พลาก” คอยกัดกินทำลายเซลล์สมอง

อ้างอิงจากงานวิจัยของ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ พบว่า ผู้ที่เกิดโรคอัลไซเมอร์จะมี เบตาอะมีลอยด์สูง แต่มีสารเมลาโทนินในร่างกายในระดับต่ำ ซึ่งสารเมลาโทนิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ผลิตได้จากไขสันหลัง มีหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเซลล์สมองด้วย ดังนั้นตามงานวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานว่าภาวะการขาดเมลาโทนินในร่างกายเกี่ยวโยงกับโรคอัลไซเมอ์โดยตรง เนื่องจากไม่สามารถสร้างเซลล์สมองทดแทนในส่วนที่โปรตีน เบตาอะมีลอยด์ ทำลายลงไปได้

ดังนั้นแล้ว การทำให้ร่างกายมีสารเมลาโทนินเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นอีกทางออกในการต่อสู้กับปัญหาอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองเสื่อมได้ โดยสามารถรับประทานเป็นยาเม็ดตามที่แพทย์จ่าย หรือรับประทานอาหารที่มีส่วนในการสร้างเมลาโทนิน

ทั้งนี้หากต้องการทานอาหารบำรุงสมอง ความจำ แบบธรรมชาติ ไก่ดำ หรือเมนูไก่ดำตุ๋นยาจีน ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดี เนื่องจาก ในเนื้อไก่ดำมีสารเมลานิน หรือสารที่ทำให้เนื้อเกิดเป็นสีดำมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนิน ดังนั้น เมื่อร่างกายได้สารเมลานินจากการรับประทานไก่ดำย่อมกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารเมลาโทนินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว สารเมลานิน และเมลาโทนิน ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนอนหลับ และการนอนหลับไม่เพียงพอยังส่งผลโดยตรงต่อภาวะสมองเสื่อมด้วยเช่นกัน

นอกจากสารเมลานินที่ได้จากการทานไก่ดำจะมีประโยชน์ต่อการต้านโรคอัลไซเมอร์แล้ว สรรพคุณทางยาจากเครื่องตุ๋นยาจีนในกรณีที่นำไปปรุงเป็นเมนูไก่ดำตุ๋นยาจีนยังช่วยในด้านการนอนหลับ, บำรุงร่างกาย และเสริมภูมิคุ้มกัน ให้แก่ผู้รับประทานด้วยเช่นกัน

Featured Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page